Chứng nhận cỏ lúa mì

Cỏ lúa mì không chỉ có tác dụng với với người dùng tự phát, mà cỏ lúa mì, nước ép cỏ lúa mì, bột cỏ lúa mì đếu có tác dụng rất lớn trong làm đẹp, thanh lọc cơ thể, hỗ trợ chưa bệnh và phục hồi.

Đã có nhưng công trình khoa học nghiên cứu chứng thực và cấp giấy chứng nhật về công dụng cỏ lúa mì.

Dưới đây là một số chứng nhận từ bộ nông nghiệp Mỹ về cỏ lúa mì.

Oranic farm certificate
Oranic farm certificate

 

OCIA International Organic Certification
OCIA International Organic Certification

 

Quality Certification Services - Certified Orgainc
Quality Certification Services – Certified Orgainc

 

Australian certified organic Pty Ltd
Australian certified organic Pty Ltd

Trả lời

Đóng menu
×